X
SUBSCRIBE!
X

Subscribe

<< MENU

About

SOC Corporate NL

Sounds of Change Corporate training folder

Creatieve processen

Tijdens ons werk op verschillende plekken in de wereld ontdekten we met Sounds of Change dat creatieve muziekprocessen een transformerend effect kunnen hebben. Tijdens de magische momenten van het samen musiceren, improviseren en componeren brengt muziek niet alleen heel veel plezier, maar zorgt ook voor verbinding in zijn meest elementaire vorm. Mensen durven zich langzaam maar zeker te uiten en gaan echt naar elkaar luisteren. Ze durven hun eigen ideeën te ontdekken en in te brengen.

Sounds of Change staat voor het creëren van een klimaat van veiligheid waarin mensen leren putten uit hun eigen potentieel. Plezier staat voorop en divergent denken wordt gestimuleerd om creativiteit te bevorderen.

Creativiteit

Een goed ontwikkeld creatief denkvermogen stimuleert vindingrijkheid, sociale vaardigheden en out-of-the-box ideeën. Vaardigheden die in het bedrijfsleven onmisbaar zijn.

Bovendien maakt muziek letterlijk energie vrij. Op een basaal niveau. Als een groep eenmaal een stadium van veiligheid heeft bereikt, dan kan er iets vrijkomen, wat mensen zelden of nooit meemaken, een ongehoorde energie. Dat creëert onderlinge ver- bondenheid, het bewerkstelligt dat mensen elkaar op een nieu- we manier zien, het creëert een vruchtbare voedingsbodem voor optimale samenwerking.

Leiderschap

Daarnaast heeft Sounds of Change expertise in leiderschap.
Om het maximale uit het team te halen is een coachende stijl van leidinggeven belangrijk. Je wil de zelfstandigheid van de werkne- mers stimuleren en ze aanmoedigen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en naar eigen inzicht problemen op te lossen. Leiding- gevenden die te directief zijn gaan dit niet bereiken. Werknemers ontwikkelen zich niet als ze voortdurend voorgeschreven krijgen wat ze moeten doen en hoe ze iets moeten doen.

Leiderschapsrollen komen in improvisatie op allerlei manieren naar voren. Die komen onmiddellijk bloot te liggen. Je kunt ook niet om de behoeftes van iedere deelnemer heen, want alles is te horen in de muziek. Zo zijn muziekimprovisaties een fijnzinnig middel om onderliggende stromen van gevoelens en behoeften naar boven te halen, dat wat vaak verhuld blijft, maar van groot belang is voor een goed functionerende organisatie.

Trainingsprogramma

In het Sounds of Change Corporate trainingsprogramma kunt u kiezen uit drie verschillende producten met elk een eigen focus: leiderschap, teambuilding of creativiteit. Deze zijn ook te com- bineren. Daarnaast biedt Sounds of Change voor grote groepen interactieve kickstarters. Daarin presenteren zij hun werk in conflictgebieden en nemen de groep mee in de energie van hun werkwijze. Hieronder vindt u een uitgebreidere omschrijving van de producten.

Hier vind je onze folder

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.